TTB: Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemelerin hak kısıtlayıcı olduğu belirtilerek, dava açıldı

TTB, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ndeki Değişiklikleri Protesto Etmek ve yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle Dnııştay’a Dava Açtı. Açıklamada, “Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemelerin hakları kısıtlayıcı olduğunu belirterek, dava açıldı” ifadelerine yer verildi. 

TTB’den yapılan açıklamada, 6 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere karşı adım atıldığı belirtildi. TTB, muayenehane hekimlerinin tanı ve tedavi işlemlerini vakıf üniversiteleri hastanelerinde yapma düzenlemesini ve kadro dışı çalışan 60 yaş üstü ve engelli hekimlerin çalışma haklarını kısıtlayan düzenlemeleri Danıştay’da dava açarak iptalini talep etti. Dilekçede ifade edilen düzenlemelerin, 1219 sayılı kanuna aykırı olup, ayrıca hekimlik mesleğinin bağımsızlığına zarar verdiği belirtilirken, kadro dışı çalışan 60 yaş üstü ve en az yüzde 60 oranında engelli olan hekimlerin birden fazla yerde çalışma hakkını kısıtlayan bu düzenlemenin anayasal hakları ve eşitlik ilkesini ihlal ettiği aktarıldı. TTB, Bu tür kısıtlamaların hem hekimlerin hem de hastaların çıkarlarına ciddi zararlar verebileceği ve geri dönüşsüz sonuçlara yol açabileceğini dile getirilerek, yürütmenin durdurulmasını talep etti. 


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir